Workshops

Silent Mind Workshop

Kontakt: Lailah Johansson  20616688

På denne workshop får deltagere Silent Mind tilstanden – målet er at fjerne uønsket støj og uro indeni. Processen bevirker at hovedet bliver mere roligt – den fjerner bl.a. visse former for negative tanker og stemmer. En del mennesker har meget støj i hovedet i form af mange tanker og indre dialoger. I værste fald har det form som en indre kritiker eller kommentator der forholder sig kritisk og negativ overfor ens gøren og laden. I lettere tilfælde har det form som en indre uro der gør det svært at slappe af når man ønsker det. For mennesker der dyrker meditation kan denne ufrivillige indre støj og uro virke meget forstyrrende på meditationen og gøre det næsten umuligt at opnå en god praksis. Mennesker som er påvirkelige af andres indflydelse kan også opleve positiv effekt på denne påvirkelighed idet Silent Mind kapper de usynlige relationer der især foregår på det ubevidste plan når mennesker mødes. Relationer vil ofte føles lettere og mere ubesværet efter processen.

Kurset foregår som meditativ healingproces hvor underviserne guider deltagerne og hjælper i det omfang det er nødvendigt.

Silent Mind er RAB godkendt med 16 point.

Yderligere informationer:  20616688   eller email lailah.johansson@live.dk

************************************************************************************************

Inner Peace Workshop

Kontakt: Lailah Johansson  20616688

Forskellen på at tage Inner Peace som 2-dages workshop eller som proces med avancerede teknikker er følgende. I workshoppen skal deltagerne selv udføre healingarbejdet. Dette gøres normalt med simple healingteknikker som kan udføres af alle – dette sker under tæt supervision og med hjælp fra underviserne.

Som en-dags proces får deltagerne Inner Peace tilstanden af klinikkens terapeuter med hjælp fra avancerede peakstates teknikker. Deltagerne kan slappe af imens.  Endvidere er den avancerede Inner Peace tilstand dybere, mere fundamental end den tilstand der opnås i workshoppen.

Om Inner Peace tilstanden

Næsten alle mennesker har samlet en del “bagage” eller traumatisk materiale. Ofte hvis vi oplever noget ubehageligt sker der det at vi ikke alene mærker ubehaget fra hændelsen i nutiden, men vi føler effekten af vores samlede traumemasse. Det kan illustreres ved en sten der rammer ned i et mudderhul – stenen sender chokbølger ud i hele nær området når den rammer. Noget lignende kan ske når vi oplever andres traumer eller problemstillinger – det minder os om vores egne traumer og ting vi ikke har følt i lang tid kan pludselig fylde meget.

Inner Peace er en proces der gør dig fri for den emotionelle påvirkning fra din “bagage”. Dvs. at du  f.eks. vil opleve mere overskud i pressede situationer, hvor du tidligere har følt dig overfølsom. Hvis du har haft nogle negative oplevelser som fylder meget i dine tanker, som forhindrer dig i at nyde livet kan denne proces måske hjælpe dig til at lægge dem bag dig og komme videre i livet. Denne proces gør dig også langt mindre påvirkelig i situationer hvor mennesker omkring dig er følelsesmæssigt påvirket. Inner Peace er derfor en god tilstand for alle der gerne vil have mere overskud og ikke mindst for terapeuter og andre der arbejder med mennesker i krise.

På denne workshop får du Inner Peace tilstanden –  deltagere opnår en fornemmelse af fred under alt andet de måtte føle samtidigt med at den fjerner følelsesmæssig ubehag fra traumer i fortiden. Tilstanden er karakteriseret ved et fravær af ubehag og aktivering. I nuet vil man stadig kunne blive aktiveret af ting der sker, men den underliggende følelse af fred vil gøre det lettere at vende tilbage til en ligevægtstilstand af harmoni.

Hvad har folk sagt efter Inner Peace processen:
“Jeg var fredfyldt før processen, men nu irriterer ting mig overhovedet ikke. Jeg har fået en vis afstand til ting og problemer. Nu kan jeg tage chancer med et smil og selvtillid”
“En hel ny verden og helt ny følelse. Jeg bliver ikke aktiveret mere” “Jeg føler mig så absolut mere fredfyldt”
“Jeg føler at jeg accepter mig selv mere, er mere glad og kan få kontakt med mit hjerte center. Jeg er bestemt kommet videre”.
“Det er som om jeg flyder indeni en fredfyldt tilstand. Jeg bliver ikke aktiveret så let. Gammelt traumatisk materiale har ikke noget emotionel påvirkning på mig mere”.
“Jeg forbliver fredfyldt i kaotiske omgivelser”.
“Jeg er mere fredfyldt og rolig. Færre bekymringer”.
“Inner Peace processen gav mig forståelse så jeg kunne komme videre. Jeg kan stadig føle tristhed, men det påvirker mig ikke – det er som om der er sket en udvidelse af mig. I fortiden trak jeg mig sammen, nu er jeg udvidet”.
“Jeg er mere fredfyldt end før. U afklarede temaer og problemer forstyrrer ikke min indre fred – nu er det svært at kører mig selv op eller blive ophidset – jeg føler mig bare let kørende”
“Nu føler jeg en følelse af simpelhed, en integreret jordnær fredfyldthed. Livet er simpelt og let – før en form for halvkvalt fredfyldthed. Det løser ikke dine problemer – men giver dig større tilstedeværelse og fred med dig selv”. “Efter Inner Peace processen kunne jeg ikke aktivere mig selv, medmindre jeg satte mig ned og virkelig

Yderligere information – 20616688   eller email lailah.johansson@live.dk

************************************************************************************************

Brainlight Workshop

Kontakt: Lailah JOhansson 20616688

Mange mennesker oplever på forskellige tidspunkter og i forskellige situationer at blive fanget i en negativ, vred eller formørket følelse. Dette kan opleves som en vedvarende tilstand eller som en fornemmelse der kommer og går.  Eksempler på denne type problemstilling er ukontrolleret vrede – en underliggende tone af bitterhed – optaget af “mørke” emner som død, hævn, forbandelse og straf. Brain light er en proces der frigør dig fra denne form for negativ aktivitet i krop som tanke. Den bevidsthedstilstand der ofte opleves efter denne proces er en fornemmelse af at være let, lys og positiv. For at opnå den optimale tilstand anbefales det at man har taget Silent Mind først, men det er ikke et krav.

Yderligere information – 20616688   eller email lailah.johansson@live.dk

***********************************************************************************************

******************************************************************************************