Indhold

Modul 100 – Triune Brain Therapy
Kroppens har 9 intelligenser der er placeret forskellige steder i det fysiske legeme. Der er 3 store henholdsvis tænkehjernen, følehjernen, kropshjernen – heraf navnet Triune Brains (den 3-delte hjerne). Dette modul handler om at lave terapi på de forskellige intelligenser således at de ofte modsatrettede interesser disse dele har, kan komme i bedre harmoni og overensstemmelse. Endvidere arbejdes der med specialsituationer der kan opstå i forbindelse med regression.

Modul 111 – Basic Whole-Hearted Healing
Regressionsteknik til healing af traumer. Denne teknik der vægter usædvanlige fænomener og problemer i psyken er grundstenen for såvel peakstates teknikker samt de specielle metoder der anvendes indenfor avancerede peakstates behandling.

Modul 121 – Diagnoses
Dette modul gør deltagere i stand til at praktisere diagnosticering af  problemer i primær cellen der relaterer til psykologiske tilstande og problemer.

Modul 130 – More Healing Techniques

Der arbejdes med Rapid Whole-Hearted Healing, der er en hurtig udgave af den almindele Whole-Hearted Healing teknik, Waisel Base Emotions Technique, der anvendes til healing af blokerede følelser samt Peak Experience to Peak States Techniques hvor man lærer at genskabe tilstande som man tidligere har haft.

Modul 140 – Core Issues
Identificering og healing af kerneproblemstillinger.

Modul 150 – Peak States
Dette modul handler om anvendelse af traumehealingsteknikker med henblik på at opnå peak tilstande. Det drejer sig om Silent Mind tilstanden, Inner Peace tilstanden samt Brain light tilstanden. Alle tilstande gør deltagerne bedre til at arbejde terapeutisk med andres problemstillinger samtidig med at der opnås en forbedring af deltagerens “indre” livskvalitet.

Modul 170 -Therapist/Client Relationships
Øvelser i at arbejde med klienter i egen praksis – endvidere behandles prissætning samt ansvar som terapeut.

Udover Therapeut uddannelen er der:

Modul 181 – PeakStates Therapist Certification
Certificering sker som en endags proces hvor den potentielle terapeut eksamineres i stoffet ligesom der aflægges en praktisk prøve. En oversigt over pensum udleveres når der indgås aftale om certificering.

Modul 160 – Safety Training
Grundlæggende viden om problemer der kan opstå indenfor terapi såsom psykisk sygdom, selvmordsforebyggelse og spirituelle nødsituationer. En del af dette kan tages som on-line test. Den øvrige viden kan opnås gennem et kortere kursus der evt. vil kunne aftales indenfor Peakstates Klinikken.