Brainlight

Om Brainlight tilstanden

Mange mennesker oplever på forskellige tidspunkter og i forskellige situationer at blive fanget i en negativ, vred eller formørket følelse. Dette kan opleves som en vedvarende tilstand eller som en fornemmelse der kommer og går.  Eksempler på denne type problemstilling er ukontrolleret vrede – en underliggende tone af bitterhed – optagethed af “mørke” emner som død, hævn, forbandelse og straf. Brainlight er en proces der frigør dig fra denne form for negativ aktivitet i krop som tanke. Den bevidsthedstilstand der ofte opleves efter denne proces er en fornemmelse af at være let, lys og positiv. For at opnå den optimale tilstand anbefales det at man har taget Silent Mind først, men det er ikke et krav.

Yderligere information – Lailah.johansson@live.dk  ell. 20616688